รับสอนพิเศษ ที่บ้าน มหาลัย

CHULA PLUS LEARNING : รับสอนพิเศษ มหาวิทยาลัย ตัวต่อตัว ที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ ตามสถาที่นัดหมาย มีเอกสารการสอนประกอบ โดย ติวเตอร์ ที่มีประสบการณ์จากพี่ๆ จุฬา ธรรมศาสตร์ และมหาลัยชั้นนำทั้งศึกษาอยู่และจบแล้ว ปริญญาตรี โท เอก

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว วิชาระดับมหาวิทยาลัย

• รับสอนพิเศษระดับ มหาวิทยาลัย จะเน้นไปทางการสอนปูพื้นฐานวิชาที่ใช้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิชาหลักๆ หรือเป็นวิชาเฉพาะของแต่ละคณะ หรือแต่ละภาควิชาที่แยกย่อยลงไป ซึ่งสอนเป็นรายวิชา เพื่อช่วยสอนเสริมในส่วนที่น้องๆ ไม่เข้าใจ ซึ่งจะสอนเพื่อ ติวเพิ่มเกรด ปูพื้นฐานเพื่อไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆในระดับสูงขึ้นไปได้

• วิชามหาวิทยาลัย / บัญชี / เศรษฐศาสตร์ / การเงิน / FINANCE / วิเคราะห์เชิงปริมาณ / เคมีวิเคราะห์ / เคมีอินทรีย์ / สถิติ / ประมวลผล SPSS / แคลคูลัส / MATH 1-2 เป็นต้น

University Course : คอร์สมหาวิทยาลัย

( เริ่มต้นที่ 300 บาท/ชม. )

ติวเตอร์ ของเราจะช่วยเน้นเนื้อหาที่น้องๆ เรียนตามไม่ทันเพื่อน และช่วยน้องๆ เตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาคและปูพื้นฐานในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ เพื่อความ มั่นใจ ในการสอบ

รายวิชาที่รับสอน การวิเคราะห์เชิงปริมาณ บัญชี สถิติ แคลคูลัส วิชาทางธุรกิจ การตลาดการเงิน เคมี ฟิสิกส์ ฯลฯ

 

โฆษณา
%d bloggers like this: