รับสอนพิเศษ PAT 5

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัวทุกสาขาวิชา : ทุกระดับชั้น : ทุกหลักสูตร 

CALL   :   0899893940   จุฬา  พลัส  เลิร์นนิ่ง

 

รับสอนพิเศษ PAT 5 ตามบ้าน,เรียนพิเศษ PAT 5  ที่บ้าน,กวดวิชา PAT 5 ตัวต่อตัว,สอนพิเศษ PAT 5 ตัวต่อตัว ,ครูสอนพิเศษ PAT 5,ติวเตอร์สอนพิเศษ PAT 5

PAT 5 วัดศักยภาพทาง ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

เนื้อหา ความรู้ในเนื้อหาภาษา ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

2. ลักษณะข้อสอบ PAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย

•  คะแนนเต็มชุดละ 200 คะแนน เวลาสอบชุดละ 2 ชั่วโมง

•  เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก

•  มีการออกข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อ สอบ

3. การจัดสอบ จะจัดสอบเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง

•  คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่ สุด

รายละเอียดเกี่ยว กับ GAT (General Aptitude Test)

1. เนื้อหา

•  การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา (ทาง คณิตศาสตร์) 50%

•  การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%

2. ลักษณะข้อสอบ GAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย

•  คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

•  ข้อสอบ เน้น Content Free และ Fair

•  เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก

•  มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อ สอบ

3. สอบปีละหลายครั้ง

•  คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด (จะสอบ ตั้งแต่ม. 4 ก็ได้)

“ขณะนี้ ทปอ.ได้มอบหมายให้ สทศ.เป็นผู้จัดสอบ GAT และ PAT ซึ่งในส่วนของ GAT มีการทดลองรูปแบบการสอบแล้ว โดยจะใช้การสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 300 คะแนน โดยนักเรียนสามารถสอบได้ 2-3 ครั้ง และเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดไปใช้ โดยคะแนนจะเก็บไว้ได้ 2 ปี แต่เด็กต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบเอง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสอบได้ประมาณเดือนตุลาคม 2551 หรืออาจต้นปี 2552 เพื่อให้ใช้ทันแอดมิชชั่นปี 2553”

สทศ.ต้องเตรียมเรื่องการออกข้อสอบ โดยได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยออกข้อสอบให้ นอกจากนี้ สทศ. ยังจะจัดสอบ B-NET ซึ่งเป็นแบบทดสอบความรู้ 5 ภาคเรียนของ ม.ปลาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการรับตรง ซึ่งการที่ สทศ. ต้องจัดสอบ B-NET เพราะไม่ต้องการให้เด็กวิ่งรอกสอบหลายที่ ผอ.สทศ. กล่าว.

รับสอนพิเศษ ม. 4 5 6 เรียนพิเศษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไทย และ inter  สอนพิเศษที่บ้าน เตรียมตัวสอบเข้า มหาวิทยาลัย สอนพิเศษ GAT สอนพิเศษ PAT 1-PAT7 สอนพิเศษสมาร์ทวัน smart-I

Advertisements
%d bloggers like this: