ติวเตอร์ PAT 3 รับสอนพิเศษความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัวทุกสาขาวิชา : ทุกระดับชั้น : ทุกหลักสูตร 

รับสอนพิเศษ PAT 3  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 

PAT-3 คืออะไร

PAT 3 (Professional Aptitude Test 3) คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการวัดความรู้พื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ

แนวข้อสอบ PAT-3

วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา เช่น Engineering Mathematics, EngineeringSciences,Life Sciences, IT ฯลฯ

ลักษณะ ข้อสอบ Engineering Aptitude i.e. Multidimensional Perceptual Ability, Calculation Skills, Engineering Reading Ability, Engineering Problem Solving Ability

ลักษณะข้อสอบ PAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย

คะแนนเต็มชุดละ 200 คะแนน เวลาสอบชุดละ 2 ชั่วโมง

เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก

มีการออกข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อ สอบ

การจัดสอบPAT จะจัดสอบเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง

คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่ สุด

Advertisements
%d bloggers like this: