สอนพิเศษ รับติวสอบ GAT PAT 1 2 3 4 5 6 7

chulapluslearningรับสอนพิเศษ ม.4 5 6 เรียนพิเศษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไทย และ inter สอนพิเศษที่บ้าน เตรียมตัวสอบเข้า มหาวิทยาลัย  สอนพิเศษ GAT สอนพิเศษ PAT 1 – PAT 7 สอนพิเศษ สมาร์ทวัน smart-I

PAT GAT 2555 คืออะไร สอบอะไรบ้าง ?

PAT GAT ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2555

เนื่องจากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงการจัดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Testหรือ GAT) และความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional A Aptitude Test หรือ PAT) เพื่อใช้เป็นคะแนนในการนำไปสอบระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์กลางว่า ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติว่าการสอบแอดมิชชั่นส์ปี 2555 นั้นจะใช้สัดส่วนคะแนนดังนี้
องค์ประกอบในการยื่นคะแนนเข้ามาหาวิทยาลัย ปี 2555
ทปอ. จะใช้องค์ประกอบต่อไปนี้ในการยื่น คะแนนเข้ามหาวิทยาลัย
1. GPAX 6 ภาคเรียน 20 %
2. O-NET (8 กลุ่มสาระ) 30 %
3. GAT 10-50 %
4. PAT 0-40 %
รวม 100 %
**หมายเหตุ
1. GPAX คือ ผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. PAT คือ Professional Aptitude Test ความถนัดเฉพาะวิชาชีพ
3. GAT คือ General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป
Advertisements
%d bloggers like this: