ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว : ทุกสาขาวิชา : ทุกระดับชั้น : ทุกหลักสูตร

chulapluslearning : รับสอนพิเศษตามบ้าน กวดวิชา เรียนพิเศษ ติวนอกสถานที่ คณิต วิทย์ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย

ไม่ว่าจะเป็นสอนการบ้าน ดูแลการบ้าน ติวสอบกลางภาค ติวสอบปลายภาค เพิ่มเกรด ปูพื้นฐาน ติวสอบเข้าADMISSION,O-NET,A-NET,SMART 1,SMART 2,CU-TEP,TU-GET,CU-AAT,CU-ATS,SAT,TOEFL,IELTS,GAT PAT,GED,IGCSE ฯลฯ

รวมถึงวิชาเฉพาะต่างๆ พื้นฐานทางวิศวะ ความถนัดสถาปัตยกรรม ติวสอบตรงทุกคณะ ( เช่น นิติศาสตร์ สถาปัตย์ บัญชีฯลฯ ) ทุกวิชาทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์ ( นานาชาติ )

โดยมีทีมผู้สอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำโดยส่วนใหญ่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร ฯลฯ

รับประกันคุณภาพติวเตอร์ และทางเรายังมีการจัดส่งติวเตอร์ไปทั่วกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล เพื่อความสะดวกสบายของน้องๆผู้เรียนทุกท่าน

น้องๆผู้เรียนทุกท่าน  สามารถเรียนแบบกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ แล้วแต่ความต้องการ

โดยมีอัตราค่าเรียนต่อคนดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล               ราคาเริ่มต้นที่       200       บาท/ชั่วโมง

ระดับชั้นประถม                ราคาเริ่มต้นที่       200       บาท/ชั่วโมง

ระดับชั้นม.ต้น                  ราคาเริ่มต้นที่       220       บาท/ชั่วโมง

ระดับชั้นม.ปลาย               ราคาเริ่มต้นที่       250       บาท/ชั่วโมง

ระดับมหาวิทยาลัย            ราคาเริ่มต้นที่       300       บาท/ชั่วโมง

*กรณีเรียน 2 คน ( ขึ้นไป ) ค่าเรียนจะถูกกว่าปกติตามสัดส่วนจำนวนผู้เรียน

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว : ทุกสาขาวิชา : ทุกระดับชั้น : ทุกหลักสูตร 
CALL   :   0899893940   จุฬา  พลัส  เลิร์นนิ่ง 

Advertisements
%d bloggers like this: