ม.เทคโนฯสุรนารี รับนักเรียน ม.6โควตาวิศวะ ปี55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา ในโครงการรับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ซึ่งเปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555 นี้…

คุณสมบัติ 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์–คณิต จากทั่วประเทศ ที่มี GPAX  5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

กำหนดการ
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 มีนาคม 2555
สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมสอบสัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 มีนาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝ่ายรับนักศึกษา
โทร. 044-223-014-5, 223-025,223-026
http://www.sut.ac.th/ces

Advertisements
%d bloggers like this: