ทุน Young Professional Retailer

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบทุนการศึกษาฟรี ตลอดหลักสูตร ในโครงการ Young Professional Retailer รับสมัครเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึง 29 ก.พ.นี้…

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับ ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียด
– รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 55 (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 8 มีนาคม 2555
– สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาชีพเฉพาะเกี่ยวกับการตลาดการค้าปลีก 10 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.
– ประกาศผลสอบข้อเขียน 13 มีนาคม 2555
– สัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2555 เวลา 09.00–14.00 น.
– ประกาศผลการสัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2555
– ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 2 เมษายน 2555

สนใจติดต่อสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 4
(คุณเบ็ญมาต) โทร. 02-5493241 , 02-5493249 , 02-5494818 , 089-2121397

เว็บไซต์ http://thoondd.com/content.php?id=1464

Advertisements
%d bloggers like this: