ติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัวทุกสาขาวิชา : ทุกระดับชั้น : ทุกหลักสูตร 

chulapluslearning : ผู้นำด้านการสอนพิเศษตัวต่อหรือกลุ่มย่อย จัดส่งทีมติวเตอร์คุณภาพ จุฬา – ธรรมศาสตร์ และมหาลัยชั้นนำไปสอนน้องๆถึงบ้านหรือนัดสถานที่ได้ตามความต้องการ

โดยทีม chulapluslearning ติวเตอร์ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์สอนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเป็นอย่างดีตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

chulapluslearning ของเรามีติวเตอร์หลากหลายคณะและสาขาวิชา โดยเน้นติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ การสอนอย่างยาวนาน มีเทคนิคในการทำข้อสอบและมั่นใจได้อย่างแน่นอน

chulapluslearning : ผู้นำด้านการสอนพิเศษตัวต่อหรือกลุ่มย่อย จัดส่งทีมติวเตอร์คุณภาพ จุฬา – ธรรมศาสตร์ และมหาลัยชั้นนำไปสอนน้องๆถึงบ้านหรือนัดสถานที่ได้ตามความต้องการ

โดยทีม chulapluslearning จะจัดส่งติวเตอร์คุณภาพไปสอนถึงบ้านผู้เรียนทันที*
โดยทีมงานเกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น ธรรมศาสตร์, เกษตร, มหิดล, ลาดกระบัง, เอแบค เป็นต้น
ติวเตอร์คุณภาพ ระดับอาจารย์ และนิสิตนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท และเอก
ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับน้องๆโดยจะมุ่งเน้นในการปูพื้นฐาน แก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง
เพื่อให้น้องๆทุกคนรู้สึกมั่นใจในการเรียน การสอบ ทั้งในห้องเรียน และการสอบแข่งขันต่างๆ
โฆษณา

รับสอนพิเศษ ที่บ้าน มหาลัย

CHULA PLUS LEARNING : รับสอนพิเศษ มหาวิทยาลัย ตัวต่อตัว ที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ ตามสถาที่นัดหมาย มีเอกสารการสอนประกอบ โดย ติวเตอร์ ที่มีประสบการณ์จากพี่ๆ จุฬา ธรรมศาสตร์ และมหาลัยชั้นนำทั้งศึกษาอยู่และจบแล้ว ปริญญาตรี โท เอก

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว วิชาระดับมหาวิทยาลัย

• รับสอนพิเศษระดับ มหาวิทยาลัย จะเน้นไปทางการสอนปูพื้นฐานวิชาที่ใช้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิชาหลักๆ หรือเป็นวิชาเฉพาะของแต่ละคณะ หรือแต่ละภาควิชาที่แยกย่อยลงไป ซึ่งสอนเป็นรายวิชา เพื่อช่วยสอนเสริมในส่วนที่น้องๆ ไม่เข้าใจ ซึ่งจะสอนเพื่อ ติวเพิ่มเกรด ปูพื้นฐานเพื่อไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆในระดับสูงขึ้นไปได้

• วิชามหาวิทยาลัย / บัญชี / เศรษฐศาสตร์ / การเงิน / FINANCE / วิเคราะห์เชิงปริมาณ / เคมีวิเคราะห์ / เคมีอินทรีย์ / สถิติ / ประมวลผล SPSS / แคลคูลัส / MATH 1-2 เป็นต้น

University Course : คอร์สมหาวิทยาลัย

( เริ่มต้นที่ 300 บาท/ชม. )

ติวเตอร์ ของเราจะช่วยเน้นเนื้อหาที่น้องๆ เรียนตามไม่ทันเพื่อน และช่วยน้องๆ เตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาคและปูพื้นฐานในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ เพื่อความ มั่นใจ ในการสอบ

รายวิชาที่รับสอน การวิเคราะห์เชิงปริมาณ บัญชี สถิติ แคลคูลัส วิชาทางธุรกิจ การตลาดการเงิน เคมี ฟิสิกส์ ฯลฯ

 

รับสอนพิเศษ CU-AAT

จุฬา พลัส เลิร์นนิ่ง : รับสอนพิเศษ CU-AAT

CU-AAT วัดอะไร?

แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้

-Arithmetic

-Algebra

-Geometry

-Problem solving

2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้

-Understanding how the different parts of a sentence fit logically together

-Finding the meaning of vocabulay in context

-Identifying sentence errors

-Improving sentences and paragraphs.

แบบทดสอบส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี้

1.The Critical Reading Section

– Sentence Completion

– Passage-based Reading

2. The Writing Section

– Improving Sentences

– Identifying Sentence Errors

– Improving Paragraphs

นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?

แบบทดสอบวัดความถนัด CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)

สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าสมัครสอบ

800 บาท

หมายเหตุ !

1. แบบทดสอบ CU-AAT เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกทั้งหมด

2. การคิดคะแนนหากผู้เข้าสอบตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัวทุกสาขาวิชา : ทุกระดับชั้น : ทุกหลักสูตร 

 

ติวสอบ IELTS เรียนพิเศษ IELTS เพิ่มคะแนน ตัวต่อตัว

จุฬา พลัส เลิร์นนิ่ง : รับสอนพิเศษ IELTS

ติวเตอร์สอนพิเศษด้วยเนื้อหาข้อสอบที่ผู้มาเรียนต้องทราบถึงความจำเป็นในการเรียน ที่มีการเปิดให้สอบ ielts ติวเตอร์และครูสอนพิเศษ IELTS เดินทางไปสอนพิเศษให้ผู้ที่ต้องการติว กวดวิชาคอร์ส ielts ได้เรียนกันสอบถามข้อมูลผู้เรียนหรือ ผู้สอนพิเศษได้กับติวเตอร์ จุฬา พลัส เลิร์นนิ่ง ของเรา โดยเรา จุฬา พลัส เลิร์นนิ่ง จัดส่งให้บริการติวก่อนสอบ คอร์สเร่งด่วน กวดวิชา IELTS ติวเพิ่มคะแนน ให้ตามความต้องการ จัดการ ติวสอบ IELTS ได้ที่บ้าน

สอนพิเศษ IELTS ตัวต่อตัว รับสอน IELTS เน้นการติว ielts.org โดยตรงเพื่อติวสอบ IELTS

เรียน IELTS เพิ่มคะแนน คอร์ส IELTS แนวข้อสอบ IELTS ติวเฉพาะจุดที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

IELTS การสอบภาษาอังกฤษขั้นสูง

IELTS คือการทดสอบที่ได้มาตรฐานและเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ของนักเรียนมัธยมปลายและระดับมหาวิทยาลัย และการสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกโดย IELTS จะทดสอบสี่ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการสอบ IELTSเนื่องจากสามารถทดสอบได้บ่อยครั้งกว่าการสอบอย่างอื่น และค่าธรรมเนียมการสอบเป็นที่เหมาะสม (6,300 บาท)

นอกจากนี้ยังใช้เวลาเพียง 13 วัน ก็ได้รับผลสอบและนักเรียนสามารถสอบ IELTS ใหม่ได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัวทุกสาขาวิชา : ทุกระดับชั้น : ทุกหลักสูตร 

สอนพิเศษ CU-TEP TU-GET SAT

จุฬา พลัส เลิร์นนิ่ง | 0899893940

ทีมติวเตอร์ รับสอนพิเศษ CU-TEP เรียนพิเศษ TU-GET สอนพิเศษ CU-TEP TU-GET  รับติวสอบ จุฬาอินเตอร์ รับติวสอบเข้าจุฬา ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ เรียนพิเศษ สอบเข้าจุฬาอินเตอร์

รับสอนพิเศษตามบ้าน ตัวต่อตัว นัดนอกสถานที่ นัดวัน เวลา สถานที่ได้ สอนทุกวิชา ทุกหลักสูตร ติวเตอร์คุณภาพ สอนพิเศษตัวต่อตัว ติวเดี่ยว

คอร์สเตรียมสอบจุฬา ธรรมศาสตร์ CU-TEP รับสอน IELTS TOEIC SAT reading ตัวต่อตัว

สอนพิเศษ CU-TEP TU-GET รับสอน IELTS TOEIC SAT reading ตัวต่อตัว สอนพิเศษ CU-TEP TU-GET สอบเข้าจุฬา อยากติดจุฬา ต้องติวสอบ CU-TEP บสอนพิเศษ ติวตามบ้าน

จุฬา พลัส เลิร์นนิ่ง ติวนอกสถานที่ คณิต วิทย์ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นสอนการบ้าน ติวสอบ เพิ่มเกรด รับติว CU-TEP TU-GET CU-AAT รับติวเข้าจุฬาอินเตอร์

โทรปรึกษาได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย : 0899893940 

รับสอนพิเศษ PAT 5

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัวทุกสาขาวิชา : ทุกระดับชั้น : ทุกหลักสูตร 

CALL   :   0899893940   จุฬา  พลัส  เลิร์นนิ่ง

 

รับสอนพิเศษ PAT 5 ตามบ้าน,เรียนพิเศษ PAT 5  ที่บ้าน,กวดวิชา PAT 5 ตัวต่อตัว,สอนพิเศษ PAT 5 ตัวต่อตัว ,ครูสอนพิเศษ PAT 5,ติวเตอร์สอนพิเศษ PAT 5

PAT 5 วัดศักยภาพทาง ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

เนื้อหา ความรู้ในเนื้อหาภาษา ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

2. ลักษณะข้อสอบ PAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย

•  คะแนนเต็มชุดละ 200 คะแนน เวลาสอบชุดละ 2 ชั่วโมง

•  เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก

•  มีการออกข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อ สอบ

3. การจัดสอบ จะจัดสอบเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง

•  คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่ สุด

รายละเอียดเกี่ยว กับ GAT (General Aptitude Test)

1. เนื้อหา

•  การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา (ทาง คณิตศาสตร์) 50%

•  การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%

2. ลักษณะข้อสอบ GAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย

•  คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

•  ข้อสอบ เน้น Content Free และ Fair

•  เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก

•  มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อ สอบ

3. สอบปีละหลายครั้ง

•  คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด (จะสอบ ตั้งแต่ม. 4 ก็ได้)

“ขณะนี้ ทปอ.ได้มอบหมายให้ สทศ.เป็นผู้จัดสอบ GAT และ PAT ซึ่งในส่วนของ GAT มีการทดลองรูปแบบการสอบแล้ว โดยจะใช้การสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 300 คะแนน โดยนักเรียนสามารถสอบได้ 2-3 ครั้ง และเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดไปใช้ โดยคะแนนจะเก็บไว้ได้ 2 ปี แต่เด็กต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบเอง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสอบได้ประมาณเดือนตุลาคม 2551 หรืออาจต้นปี 2552 เพื่อให้ใช้ทันแอดมิชชั่นปี 2553”

สทศ.ต้องเตรียมเรื่องการออกข้อสอบ โดยได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยออกข้อสอบให้ นอกจากนี้ สทศ. ยังจะจัดสอบ B-NET ซึ่งเป็นแบบทดสอบความรู้ 5 ภาคเรียนของ ม.ปลาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการรับตรง ซึ่งการที่ สทศ. ต้องจัดสอบ B-NET เพราะไม่ต้องการให้เด็กวิ่งรอกสอบหลายที่ ผอ.สทศ. กล่าว.

รับสอนพิเศษ ม. 4 5 6 เรียนพิเศษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไทย และ inter  สอนพิเศษที่บ้าน เตรียมตัวสอบเข้า มหาวิทยาลัย สอนพิเศษ GAT สอนพิเศษ PAT 1-PAT7 สอนพิเศษสมาร์ทวัน smart-I

ติวสอบ CU-SCIENCE

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัวทุกสาขาวิชา : ทุกระดับชั้น : ทุกหลักสูตร 

CALL   :   0899893940   จุฬา  พลัส  เลิร์นนิ่ง

CU-SCIENCE  ทดสอบอะไร ?

การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ CU-Science ประกอบด้วยข้อสอบ 4 วิชา ดังนี้

1.CU-SCIENCE (Chemistry) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

2.CU-SCIENCE (Math) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

3.CU-SCIENCE (Physics) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

4.CU-SCIENCE (Biology) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?

สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554

ค่าสมัครสอบ

วิชาละ 400 บาท

หมายเหตุ !

1. แบบทดสอบ CU-SCIENCE เป็นข้อสอบแบบปรนัย เลือกคำตอบที่ถูกข้อเดียว

2. ผู้เข้าสอบที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต้องสอบให้ครบทั้ง 4 วิชา